Współczynnik korelacji tau b-Kendalla

Test współczynnika korelacji tau b-Kendalla, oblicza współczynnik tau b-Kendalla i podaje istotność statystyczną w teście dwustronnym. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 3 pomiarów (zmiennych) i 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszyTau Kendalla:
Istotność: