Współczynnik korelacji Rho Spearmana

Kalkulator współczynnika korelacji Rho Spearmana. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszy

Wsp. Spermana:
Stopnie swobody:
Poziom istotności: