Minimum 1

Kalkulator przekształcający dane na postać, w której minimum wynosi 1. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik. Przekształcenie wymagane do przekształceń logarytmicznych.
Ilość wierszy

Średnia:
Odchylenie standardowe: