Współczynnik korelacji dwuseryjnej

Kalkulator rangowego współczynnika korelacji dwuseryjnej. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszy

Rangowy współczynnik korelacji dwuseryjnej: