Tendencja centralna

Kalkulator miar tendencji centralnej. Oblicza średnią arytmetyczną, harmoniczną, geometryczną, medianą, Q1, Q3 i dominantę. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszyŚrednia:
Średnia harmoniczna:
Średnia geometryczna:
Odchylenie standardowe:
Mediana:
1 Kwartyl:
3 Kwartyl:
Dominanta: