Test t dla prób zależnych

Kalkulator testu t-studenta dla prób zależnych. Podaje wartość t oraz poziom istotności w teście dwustronnym. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszy

T:
Stopnie swobody:
Poziom istotności: