Test Friedmana

Kalkulator testu Friedmana, oblicza współczynnik chi-kwadrat i podaje istotność statystyczną. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 3 pomiarów (zmiennych) i 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszy Ilość kolumnWspółczynnik Chi2:
Istotność: