Rozkład t-studenta

Kalkulator poziomu istotności według rozkładu t-Studenta. Przy zadanej liczbie stopni swobody i wartości krytycznej oblicza poziom istotności w teście dwustronnym.
Stopnie swobody
Wartość krytyczna
Istotność