Współczynnik Phi

Kalkulator współczynnika Phi dla tabel 2*2, należy podać liczebność i wynik testu niezależności chi-kwadrat.
Liczebność
Chi2


Współczynnik Phi