Transformacja (logarytm dziesiętny)

Kalkulator przekształceń nieliniowych przekształca dane surowe na postać logarytmiczną. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik. Najniższa wartość musi wynosić 1.
Ilość wierszy

Średnia:
Odchylenie standardowe: