Współczynnik korelacji Pearsona

Kalkulator podaje wartość r-Pearsona i poziom istotności w teście dwustronnym. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszyStopnie swobody:
Wsp. Pearsona:
Poziom istotności: