Usługi i cennik

Oferta i cennik

Ceny za usługi statystycznego opracowania danych są ustalane indywidualnie, a ich wysokość zależy od zakresu, objętości raportu oraz stopnia złożoności analiz. Podany niżej cennik ma charakter orientacyjny, ceny są cenami brutto.

Wyniki analiz dostarczamy w formie raportu zawierającego tabele z wynikami wraz z opisem ich zawartości  w formacie .doc, pdf lub PowerPoint – wybranym przez Klienta.

Lp. Usługa cena brutto
1. E-lekcja (e-konsultacja) + materiały edukacyjne 50zł/45 min
2. Sprawdzanie poprawności bazy danych od 50 zł
3. Stworzenie schematu bazy danych od 20 zł
4. Kodowanie danych od 2gr/znak
5.

Przygotowanie bazy danych do analizy

(obliczanie wskaźników zmiennych, "czyszczenie danych")

od 100 zł
6. Testowanie hipotez statystycznych i modelowanie danych od 100 zł/raport
7. Eksploracja danych od 100 zł/raport
8. Opis statystyczny i zestawienia tabelaryczne od 2 zł/tabela
9. Wizualizacja danych na wykresach od 3 zł/wykres

 

W celu uzyskania wyceny zlecenia prosimy o wypełnienie formularza, kontakt e-mailowy lub telefoniczny.