Data science

Data science

Data Science jest to proces przekształcania danych w konkretne działania – strategie, decyzje, koncepty, itp. Analizy Data Science pomagają przekuć ukrytą w danych wiedzę na sukces biznesowy.

Klasy modeli analitycznych w Data Science:

1.1. Metody transformujące obejmują statystyki opisowe, analizę rozkładów, prezentację graficzną, czyszczenie danych, przekształcanie danych i ich rozkładów z wykorzystaniem statystyk opisowych, operacji arytmetycznych takich jak standaryzacja danych w celu ich porównywalności

1.2. Do metod uczących należą regresje, grupowania według naturalnych lub zadanych kryteriów, klasyfikowanie elementów zbiorów według podobieństwa

1.3. Wśród metod predykcyjnych wyróżnia się metody symulacyjne, naśladując procesy lub systemy

Metody badawcze i ich rola w Data Science przedstawiono na podstawie schematów: 

Oprac. na podst. G.Trzpiot (2017). Statystyka a Data Science. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego