Rozkład normalny

Kalkulator wielkości próby przy założeniu rozkładu normalnego w populacji. Należy podać wariancję i liczebność próby pilotażowej oraz zakładany błąd szacunku, np. 0,05 (czyli 5%). Błąd szacunku ustala badacz.
Wariancja próby wstępnej:
Liczebność próby wstępnej:
Błąd oszacowania:
Poziom ufności - 0,90
Poziom ufności - 0,95
Poziom ufności - 0,99


Minimalna liczebność: