Analiza wariancji - dwuczynnikowa

Kalkulator dwuczynnikowej analizy wariancji. Podaje wartości F i poziom istotności dla efektów prostych i interakcji. Obliczenia są wykonywane dla dwóch czynników (zmiennych grupujących). Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszy

Żródło zmienności Suma kwadratów Stopnie swobody Średni kwadrat
Grupa 1
Grupa 2
Interakcja
Błąd
Ogółem skorygowane -
F (grupa 1) Istotność
F (grupa 2) Istotność
F (interakcja) Istotność