Rozkład normalny

Kalkulator poziomu istotności według rozkładu normalnego w teście dwustronnym przy zadanej średniej, odchyleniu standardowym i wartości krytycznej.
Śednia
Odchylenie standardowe
Wartość krytyczna
Istotność