Składka ZUS

Składka ZUS dla przesiębiorcy
Podstawa wymiaru składki Wysokość składki
Ubezpieczenie emerytalne 19,52%
Ubezpieczenie rentowe 8,00%
Ubezpieczenie chorobowe 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe 1,97%
Ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz pracy 2,45%


Razem: