Kowariancja

Kalkulator podaje wielkość kowariancji. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszyKowariancja: