Regresja liniowa

Kalkulator regresji liniowej dla jednego predyktora. Podaje wartości wartość współczynników niestandaryzowanych a i b, R-kwadrat i poziom istotności. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszy

A:
B:
R2:
F:
p-value:
t1:
t2:
Istotność-t1:
Istotność-t2: