Współczynnik zgodności sędziów W Kendalla

Test współczynnika zgodności sędziów W-Kendalla, oblicza współczynnik zgodności W Kendalla i podaje istotność statystyczną. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 3 pomiarów (zmiennych) i 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszy Ilość kolumn

Wsp. Kendalla:
Stopnie swobody:
Poziom istotności: