Prorównanie dwóch współczynników korelacji

Kalkulator porównuje istotność dwóch współczynników korelacji r-Pearsona. Należy podać wartość współczynników korelacji r-Pearsona i liczebność prób.
Współczynnik r Liczebność
Próba (1)
Próba (2)


Błąd standardowy różnicy:
Istotność: