Dyspersja

Kalkulator miar dyspersji. Oblicza wariancję, odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności, rozstęp, rozstęp międzykwadrtylowy, odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszyWariancja:
Odchylenie standardowe:
Klasyczny współczynnik zmienności (dyspersja):
Rozstęp:
Rozstęp międzykwartylowy:
Odchylenie ćwiartkowe:
Pozycyjny współczynnik zmienności: