Składka mały ZUS

Składka ZUS dla przesiębiorcy
Przychód w poprzednim roku
Liczba przepracowanych dni


Podstawa składek: