Test Wilcoxona

Kalkulator testu Wilcoxona dla dwóch prób zależnych. Oblicza wartość testu Wilcoxona i poziom istotności w teście dwustronnym. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszy
Mała próba
Duża próba

Współczynnik Wilcoxona:
Istotność: