Analiza wariancji jednoczynnikowa z powtarzanym pomiarem

Kalkulator jednoczynnikowej analizy wariancji z powtarzanym pomiarem. Podaje wartości F i poziom istotności. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 30 wierszy i trzech pomiarów. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.
Ilość wierszyWspółczynnik F:
Istotność: