Forma opodatkowania

Forma opodatkowania
Stawka oprocentowania ryczałtu [%]:
Przychód:
Składka społeczna ZUS:
Składka zdrowotna ZUS:
Inne koszty:


Podatek zryczłtowany:
Podatek zasady ogólne: