Centrowanie

Kalkulator przekształceń wyników surowych na postać centrowaną. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik.
Ilość wierszy

Średnia:
Odchylenie standardowe: