Test dla jednej średniej

Test oblicza statystykę t i poziom istotności w teście dwustronnym dla jednej średniej w porównaniu z zadaną wartością średnią (wartość testowana). Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszy
Wartość testowana:
Mała próba
Duża próba

Współczynnik Z:
Istotność: