Transformacja (pierwiastek kwadratowy)

Kalkulator przekształceń nieliniowych przekształca dane surowe na postać pierwiastkową. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik. Wartości danych muszę być nieujemne.
Ilość wierszy

Średnia:
Odchylenie standardowe: