Współczynnik F-kwadrat w analizie regresji

Kalkulator współczynnika F-kwadrat w analizie regresji. Należy podać współczynnik R-kwadrat w analizie regresji dla jednego predyktora lub współczynnik dopasowane R-kwadrat w analizie regresji z wieloma predyktorami.
R2


Współczynnik f2