Wariancje

Wariancje
Liczba elementóe zbioru n
Liczba elementów wariancji k


Liczba wariancji bez powtórzeń
Liczba wariancji z powtórzeniami