Współczynnik g Hedgesa

Kalkulator podaje współczynnik g Hedgesa dla dwóch średnich. Należy podać średnie, wariancje i liczebności.
Liczebność Średnia Wariancja
Próba (1)
Próba (2)


Współczynnik g Hedgesa