Przedział ufności dla średniej

Kalkulator przedziału ufności dla średniej arytmetycznej. Oblicza przedział ufności dla średniej przy zadanym poziomie ufności. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik Excel.
Dane surowe Dane obliczeniowe
Ilość wierszy

Poziom ufności - 0,90
Poziom ufności - 0,95
Poziom ufności - 0,99
Mała próba
Duża próba


Średnia:
Przedział ufności:
Min:
Max: