Standaryzacja

Kalkulator przekształceń wyników surowych na postać standaryzowaną. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik.
Ilość wierszyŚrednia:
Odchylenie standardowe: