Test t-studenta

Kalkulator testu t-studenta dla równych wariancji. Podaje wartość t i poziom istotności w teście dwustronnym. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.

Stopnie swobody:
Odchylenie standardowe:
t:
P-value: