Przedział ufności dla współczynnika korelacji

Kalkulator przedziału ufności dla współczynnika korelacji. Oblicza przedział ufności współczynnika korelacji przy zadanym poziomie ufności. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik Excel.
Poziom ufności - 0,90
Poziom ufności - 0,95
Poziom ufności - 0,99
Wsp. korelacji Pearsona
Liczebność


Min:
Max: