Analiza regresji liniowej

Analiza regresji liniowej

Aby sprawdzić czy można przewidzieć wiek na podstawie wyników kwestionariuszy należy wykonać regresję liniową.

Wiek zdefiniowano jako zmienną zależną.

Zmienne niezależne w modelu to lęk stan, lęk cecha, Osobowy sensem i Równowaga postaw życiowych. Model zbudowano metodą wprowadzania.  

Model okazał się istotny statystycznie


Istotny okazał się wpływ równowagi postaw życiowych i lęku cechy

Należy zauważyć, że w analizie współczynników korelacji nie ujawnił się związek wieku z lękiem. 

Równanie regresji jest następujące:

Wraz ze wzrostem wieku o rok rośnie poziom równowagi postaw życiowych o 0,258 jednistek i lęku cechy o 0,496 jednostek.

Dopasowanie R-kwadrat wynosi 0,054, co oznacza że model wyjaśnia 5,4% wariancji zmiennej wiek.

Analiza wykresu rozrzutu reszt pokazuje że reszty są równomiernie rozproszone wokół linii regresji, warunek homoscedastyczności reszt jest więc spełniony.