Test Goodmana

Kalkulator wielkość efektu mediacji w analizie regresji. Należy podać niestandaryzowane współczynniki regresji i ich błędy standardowe
Współczynnik A
Błąd standardowy wsp. A
Współczynnik B
Błąd standardowy wsp. B


Współczynnik Z
Istotność Z
Błąd standardowy wsp. Z