Definicje

Co to jest statystyka?

Geneza terminu statystyka jest ciekawostką, gdyż pierwotne znaczenie terminu statystyka nie ma związku z jego współczesnym znaczeniem.  W języku łacińskim, z którego pochodzi, pierwotny termin status oznaczał stan rzeczy, państwo. Dzieje tego terminu przybliżają go do współczesnego znaczenia słowa statystyka – w XVIII wieku użyto terminu status do nazwania nauki, której przedmiotem był opis stanu państwa na podstawie danych liczbowych.  Dane liczbowe o działalności państwa gromadzono już od starożytności. Termin statystyka ma więc długą prehistorię, jednak historia terminu statystyka we współczesnym znaczeniu zaczyna się w XIX wieku, gdy we Francji powstał pierwszy Centralny Urząd Statystyczny. Równocześnie rozwijano metody analizy danych, które stworzyły podwaliny dzisiejszej statystyce, przebiegał on w trzech nurtach – gromadzenie danych statystycznych, metody analizy danych statystycznych, techniki rejestracji i przetwarzania danych statystycznych. Współczesna statystyka nie przypomina historycznych pierwowzorów. Statystyka stała się ważną samodzielną dziedziną nauki, a w bieżącym stuleciu stanowi podstawę nowoczesnych dziedzin nauki o danych – jak data mining i data science.