Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego

Kalkulator przedziału ufności dla wariancji i odchylenia standardowego. Oblicza przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego przy zadanym poziomie ufności. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik Excel.
Dane surowe Dane obliczeniowe
Ilość wierszy

Poziom ufności - 0,90
Poziom ufności - 0,95
Poziom ufności - 0,99
Mała próba
Duża próba
Średnia:
Odchylenie standardowe:
Wariancja min:
Wariancja max: