Staniny

Klakulator przekształtacjący dane surowe na normy staninowe. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik.
Ilość wierszy

Średnia:
Odchylenie standardowe: