Szacowanie wielkości próby - wskaźnik struktury populacji

Kalkulator wielkości próby w oparciu o wskaźnik struktury. Należy podać wskaźnik struktury (np. 0,2) oraz zakładany błąd szacunku, np. 0,05 (czyli 5%). Błąd szacunku ustala badacz.
Wskaźnik struktury:
Błąd oszacowania:
Poziom ufności - 0,90
Poziom ufności - 0,95
Poziom ufności - 0,99


Minimalna liczebność: