Test mediany dla dwóch prób

Kalkulator testu mediany dla dwóch grup. Oblicza wartość chi – kwadrat i poziom istotności. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 30 wierszy. Aby wykonać obliczenia dla większej liczby danych kup kredyty za 2,5 zł.


Chi:
p-value: