Test Levene’a

Kalkulator testu Levene’a sprawdzającego równość wariancji. Podaje wartość statystyki F. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Kalkulator jest bezpłatny do 30 wierszy i trzech grup.
Ilość wierszy Ilość kolumn

Wsp. Levena:
Stopnie swobody:
Poziom istotności: