Test jednej próby - wskaznik struktury

Test oblicza statystykę z i poziom istotności w teście dwustronnym dla jednego wskaźnika struktury w porównaniu z zadaną wartością np. 0,2 (wartość testowana). Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel. Można wprowadzać dane tylko dwuwartościowe zakodowane jako 0-1.
Ilość wierszy

Wartość testowana:


Współczynnik Z:
Istotność: