Przedział ufności dla mediany

Kalkulator przedziału ufności dla mediany. Oblicza przedział ufności dla mediany przy zadanym poziomie ufności. Dane można wprowadzić ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszy

Poziom ufności - 0,90
Poziom ufności - 0,95
Poziom ufności - 0,99


Średnia:
Mediana:
Min:
Max: