Metoda najmniejszych kwadratów - 2 zmienne niezależne

Kalkulator oblicza równanie regresji dla dwóch zmiennych niezależnych.
Ilość wierszy

Równanie typu Ax1 + Bx2 + C


A:
B:
C: