Asymetria

Kalkulator miar asymetrii. Oblicza trzecim moment centralny, klasyczny współczynnik asymetrii, wskaźnik skośności, pozycyjny wskaźnik skośności, pozycyjny współczynnik asymetrii. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszyTrzeci moment centralny:
Klasyczny współczynnik asymetrii (skośność):
Wskaźnik skośności:
Pozycyjny wskaźnik asymetrii:
Pozycyjny współczynnik asymetrii: