Dodawanie macierzy

Dodawanie macierzy
Ilość wierszy Ilość kolumn
Macierz [A]:
Macierz [B]:


Macierz [C] = [A] + [B]: