Kurtoza

Kalkulator oblicza wartość kurtozy. Dane można wprowadzać ręcznie lub wczytać plik Excel.
Ilość wierszyKurtoza:
Błąd standardowy kurtozy: